CONCURSURI

Consiliul local Borşa, organizează la sediul primăriei Borşa, loc. Borşa, nr. 262, în perioada 17.06.2015-19.06.2015, concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC, în  Aparatul permanent al Consiliului local pe perioada determinată de un an.

            Condiţii de participare la concurs:

 • Condiţiile prevăzute de art.3 şi 4 din Anexa la Hotărârea de Guvern 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului  cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunyator functiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Vechime în specialitate: minim un an;

 • Studii necesare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.

Termen de depunere a dosarelor: 12.06.2015 ora 13:00;

Probe stabilite pentru concurs:

 • Selecţia  dosarelor –12.06.2015-16.06.2015;

 • Proba scrisă în data de 17.06.2015 ora 10:00;

 • Proba interviu data de 19.06.2015, ora 10:00

   

   

  Date de contact

  Camelia Cherecheş , Tel: 0264355474

   

   

Înapoi