Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/borsa/public_html/system/library/session.php on line 8Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/borsa/public_html/system/library/session.php on line 9Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/borsa/public_html/index.php:63) in /home/borsa/public_html/system/library/session.php on line 12Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/borsa/public_html/index.php:63) in /home/borsa/public_html/system/library/session.php on line 12 Primăria Borșa | Prezentare generală

Prezentare generală

Comuna Borșa din județul Cluj este așezată pe Valea Borșei la 10 Km spre vest de la vărsarea acesteia în râul Someș, la 36 km față de reședința de județ, Cluj-Napoca și la 30 km față de orașul Gherla. Din punct de vedere al așezării geografice, comuna Borșa se situează la întretăierea meridianului de 23 grade și 40 minute și a paralelei de 46 grade și 57 minute latitudine nordică.
Comuna este formată din următoarele sate: Borșa - reședința, Ciumăfaia, Giula, Borșa-Crestaia, Borșa-Cătun.


Nu se găsesc documente din care să reiasă cu precizie vechimea satului Borșa și a satelor aparținătoare. Totuși unele documente scrise arată că inițial localitatea a fost o așezare de păstori. După anul 1337 satul Borșa ajunge în proprietatea Baronului Banffy, dăruit acestuia de Regele Ungariei Ludovic I. Familia Banffy se menține în Borșa până după cel de-al II-lea Război Mondial, când i-au fost expropriate toate proprietățile pe care le deținea în comună.
În satele Ciumăfaia și Giula stăpâneau cea mai mare parte a terenurilor agricole bogătași care dețineau între 50 și 150 ha teren.


Viața tuturor țăranilor, dar mai ales a celor care nu aveau nici un fel de avere era destul de grea și de aceea când mișcările țărănești au început, locuitorii acestor așezări au luat parte la ele.
La revoluția din 1848 documentele atestă că printre primele sate care s-au răsculat au fost și satele comunei Borșa, la care în timpul acela aparțineau satele Ciumăfaia și Giula. Celelalte sate sunt mult mai noi și s-au constituit după anul 1956, în perioada anterioară fiind doar grupuri izolate de case.
Semnalul răscoalei a fost dat prin baterea clopotului de la Biserica din Borșa la data de 19 noiembrie 1848. Țăranii s-au adunat în curtea Baronului cerând desființarea clăcii. Nefiind acceptată cererea au început să devasteze clădirea și magaziile. Tot atunci s-au produs mișcări ale țăranilor în toate comunele de pe valea Borșei până la Așchileu.


În decursul vremii au fost multe schimbări administrativ teritoriale. În special după Primul Război Mondial asemenea schimbări au survenit în repetate rânduri, înglobând în anumite perioade în cadrul comunei și satele Bădești și Chidea, care actualmente aparțin comunei Vultureni, precum și Satulung, care aparține în prezent comunei Chinteni.


Monumente istorice mai vechi nu se găsesc pe raza comunei Borșa. Castelul rămas de la Baronul Banffy, în care acum este instalat Spitalul de Boli Psihice Cronice a fost construit după anul 1900 și nu prezintă importanță istorică.


În satul Borșa, după cel de-al II-lea Război Mondial s-a construit prin contribuția cetățenilor un monument din piatră, în cinstea eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, precum și un mormânt comun unde au fost înmormântați morții din luptele care s-au dat pentru eliberarea satului în octombrie 1944.


Suprafața comunei, inclusiv vatra satului este de 60 km pătrați. În componența sa intră satele:

  • Borșa - reședința de comună
  • Borșa-Catun - la distanță de 5 km față de satul de reședință
  • Borșa-Crestaia - la 3.5 km față de reședința de comună
  • Giula - 4 km față de reședința de comună
  • Ciumăfaia-4 Km.

 

În total există 1070 gospodării cu o populație de 1842 locuitori, după cum a reieșit la ultimul recesământ al populației.

Ținând seama de resursele oferite de mediul înconjurător, în viitor dezvoltarea se va face în ramura agricolă, nefiind posibilități de a se creea un centru industrial. Dintre satele aparținătoare, puterea economică cea mai mare o are satul Borșa, iar cea mai mică satul Ciumăfaia.

Înapoi